Heroimage

Digitalt kurs om premature barn

ons. 2 november 2022

Styrk det premature barnets trivsel og utvikling

 

Vi ønsker foreldre velkommen  til online tema kveld  om barn født for tidlig.


Tidspunkt:
Onsdag  2. november kl. 18.00 - 21.00

Barn som er født for tidlig har større risiko for å få vanskeligheter med sanseintegrasjon, motorikk, språk, konsentrasjon, hukommelse og impulsstyring. Det kan medføre store utfordringer for barnas utvikling, trivsel, selvfølelse, selvtillit, sosial interaksjon og læring.

Når vi ser bak om symptomene, finner vi logiske forklaringer på årsakene til barnas vanskeligheter og nedsatte trivsel.

Via konkrete eksempler og metoder fokuserer vi på, hvordan vi kan forebygge og hjelpe.

Målet er at barna får et høyere funksjonsnivå og trives bedre både fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt. Dermed får både barna og hele familien en enklere og bedre hverdag.

Temaer denne kvelden:

  • Hva er årsakene til senvirkninger hos premature barn?
  • Hvilke senvirkninger er typiske?
  • Hva kan du gjøre for å forebygge og avhjelpe senvirkninger?
  • Hvordan samarbeider du best med fagfolk?

 

Foredragsholder denne kvelden er  Jonna Jepsen.

Foto: Ib Halling

Jonna Jepsen har i tillegg til forfatterskapet sitt, gjennom arbeid i den danske prematurforeningen og som spesialkonsulent og coach opparbeidet seg mye kunnskap om for tidlig fødte barn. Hun er utdannet voksenopplærer og coach. Hun har igjennom mer enn 25 år hjulpet og veiledet flere hundre prematurforeldre og undervist fagpersoner i Skandinavia, på lik linje som hun har vært spesialkonsulent på skoler og barnehager i kommuner.

Høsten 2021 ga hun ut ”Præmaturbogen”, som er den mest omfattende boken på markedet.Hun har som den eneste på feltet en fullstendig helhetsorientert tilgang. Hun har også fokus på å gå bak om symptomene på nedsatt trivsel og utvikling og utfra dette iverksette hjelp for årsakene. Jonna Jepsen er selv mor til premature tvillinger og har introdusert begrepet ”senvirkninger av for tidlig fødsel”. Dessuten har hun gått dypt i forskning om premature barn i inn- og utland og har et solid faglig grunnlag.

 

Det blir avsatt tid til spørsmål og dialog fra dere, det vil derfor være et begrenset antall billetter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi sponser våre  medlemmers billetter slik at de får en lavere pris, så velg billett typen "medlemmer TFF" hvis du er medlem i Tvillingforeldreforeningen.

Prematurforeningens medlemmer velger billett typen "Premtur medlem", dere skal IKKE legge inn medlemsnummer i det første bildet, men klikke på knappen "Ikke tidligere deltager" for å melde dere på.

Andre velger billett typen  "ikke medlem"

Kurset foregår online, og dere vil få tilsendt informasjon om deltagelse senest dagen før temakvelden.

Påmeldingen lukkes  kvelden før kursdag.

En billett gjelder for inntil to foresatte dersom begge er registrert på samme medlemskap, og dermed er medlemmer i Tvillingforeldreforeningen.

Ellers gjelder en bilett pr. person

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har dere spørsmål,  kontakt oss på post@tvilling.no

Gleder oss til å se dere online.

 

*Forbehold om nok påmeldte, og uforutsette hendelser.

 

Arrangement

Påmelding stenger 01.11.2022 22:00

Billetter

Type
Pris
Velg

medlemmer TFF- kurs premature barn
ons. 2.11. 18:00 - 21:00
Kr 350,00
En billett gjelder for begge foresatte
Frist: 01.11 17:00
Prematur medlem - Kurs premature barn
ons. 2.11. 18:00 - 21:00
Kr 350,00
Medlem i Prematurforeningen, en billett gjelder...
Frist: 01.11 17:00
Ikke medlem- Kurs premature barn
ons. 2.11. 18:00 - 21:00
Kr 700,00
En billett gjelder for en person
Frist: 01.11 17:00