Heroimage

Fagseminar om barn født prematurt

tor. 20 - fre. 21 oktober 2022

Styrk det premature barnets trivsel og utvikling

 

Mangler du kunnskap om de utfordringene, som premature barn kjemper med? Og har du et ønske og en intensjon om å skape en trygg hverdag og et sunt utviklingsmiljø for disse barna?

Da er dette kurset noe for deg!

Fordi ca. 50 % av tvillinger fødes prematurt, vil Tvillingforeldreforeningen (TFF), i samarbeid med Prematurforeningen, inviterere  helsesykepleiere på helsestasjoner og skoler, ansatte  i barnehager og  skoler og andre som i sitt arbeid møter prematur fødte barn til 2-dages kurs i Bergen. Kurset vil ha fokus på senvirkninger hos premature barn.

Dette gjelder ikke spesielt for tvillinger, men for alle for tidlig fødte barn.

På kurset får du:

  • Innsikt i virkningene som kan følge med av å være for tidlig født
  • Redskaper til å identifisere barnas sansemotoriske tilstand
  • Kunnskap om utviklingsperspektivene i hjerne, nervesystem og følelsesliv
  • Kjennskap til, hvordan du som fagperson skaper det rette miljø for premature barns trivsel og utvikling
  • Konkrete praksisøvelser, som retter opp på barnas umodne og feilstimulerte sanser og motorikk
  • Presentasjon av relasjonsarbeid samt kreative prosesser for følelsesbearbeidelse
  • Veiledning i å støtte de premature barn i det sosiale samspillet
  • Konkrete forslag til oppstart i barnehage og skole


Og frem for alt:  etter å ha gjennomført dette kurset blir du i stand til å omsette kunnskap til praksis.

Hjernens utviklingsforstyrrelser og traumer

De premature barna starter livet med mye dramatisk og traumatisk stress. Adskillelse og behandling på sykehus forstyrrer hjernens utvikling, og det danner et grunnlag for at barna senere må kjempe med kroppslig uro, konsentrasjonsvansker, hemmet impulsstyring, svekket arbeidshukommelse, lav selv-følelse og utfordringer i sosialt samspill for bare å nevne de hyppigst forekommende senvirkninger.

Men barnehjernen er i høy grad plastisk og derved mottakelig for forandringer. Du kan styrke barnas trivsel, utvikling og innlærngsevne via praksis som stimulerer sanser og motorikk, og som gir mulighet til å bearbeide følelser og bygge opp mot, styrke og god selvfølelse. Det krever at de rette betingelser er til stede.

En viktig faktor for hvordan det skal gå med barna, er din evne og mulighet til å skape trygge rammer og styrke barnas kompetanseutvikling, både mentalt, følelsesmessig, fysisk og sosialt. Du får redskapene på dette kurset.

 

Praktisk informasjon

Tidspunkt:
Torsdag 20. oktober 2022 10.00 - 16.00 ( inkl. lunsj)

og fredag den 21 oktober 2022 , kl. 09.00 – 15.00 (inkl. lunsj )

Sted:
Thon hotel Orion

Bradbenken 3, Bergen

Pris:

kr. 2650,- pr person (inkl. lunsj begge dager)

Ved booking av overnatting på Thon hotel Orion kan refeanse nr: 29876825 oppgis for gunstig pris på overnatting.


-----------------------------------------------------------------------------

Foredragsholder: Jonna Jepsen

Bilde: Ib Halling

Foredragsholder Jonna Jepsen har i tillegg til forfatterskapet sitt, gjennom arbeid i den danske prematurforeningen og som spesialkonsulent og coach opparbeidet seg mye kunnskap om for tidlig fødte barn. Hun er utdannet voksenopplærer og coach. Hun har igjennom mer enn 20 år hjulpet og veiledet flere hundre prematurforeldre og undervist fagpersoner i Skandinavia, på lik linje som hun har vært spesialkonsulent på skoler og barnehager i kommuner.

Høsten 2021 ga hun ut ”Præmaturbogen”, som er den mest omfattende boken på markedet.Hun har som den eneste på feltet en fullstendig helhetsorientert tilgang. Hun har også fokus på å gå bak om symptomene på nedsatt trivsel og utvikling og utfra dette iverksette hjelp for årsakene. Jonna Jepsen er selv mor til premature tvillinger og har introdusert begrepet ”senvirkninger av for tidlig fødsel”. Dessuten har hun gått dypt i forskning om premature barn i inn- og utland og har et solid faglig grunnlag.

 

 

Arrangement

Påmelding stenger 30.09.2022 00:00

Billetter

Type
Pris
Velg

Fag kurs om premature barns utvikling
20.10.22 - 21.10.22
Kr 2 630,00
En bilett pr. person