Bli medlem!

Foruten å støtte TFFs viktige arbeid for flerlingfamiliene får du en rekke medlemsfordeler. Medlemskontingenten sparer du inn på et blunk!

Som medlem støtter du vårt viktige arbeid for flerlingfamilier:
  • Vi arbeider politisk med saker som berører flerlingfamilier (f.eks. permisjonsrettigheter og hjelp til trillingfamilier og enslige foreldre).
  • Vi holder oss faglig oppdaterte på det internasjonale arbeidet på flerlinger.
  • Vi bistår familer ved å tilby kurs i ulike stadier gjennom oppveksten, tvillingforberedende kurs (før fødsel), tvillinglitteratur og informasjonmateriell.
  • Vi tilbyr støttebrev til far/medmor for utvidet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.
  • Vi er en faglig og sosial møteplass. 
  • Vi tilbyr kurs til fagpersoner innen helse, skole og barnehager om tvillinger/trillinger.
  • Vi bistår medlemmer ved å tilby fagperson som kan veilede medlemmene og avholde kurs i tvillingspesifikke utfordringer gjennom oppveksten. Eksempler på dette er: "Sammen eller hver for seg i skole og barnehage", "Hvordan oppsøke hjelp i støtteapperatet hvis barna har ekstra utfordringer", "Oppdragelse: Hvordan regulere og sette grenser for flerlinger" og "Hvordan ta vare på seg selv for å mestre hverdagen med flerlinger".
Medlemstype Pris
Medlem 449,00 Til Innmelding
Besteforeldremedlemskap 249,00 Til Innmelding