Medlemskontingenten gjelder pr kalenderår (jan-des) og koster 499,- for 2 foreldremedlemskap (50,- for nr 2).
Det er viktig å registrere begge foresatte slik at begge får nytte av tjenestene våre som pappa/partnerbrev,
redusert pris ved deltagelse på kurs og arrangementer osv. 

Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.